Poly

  • Datum narození – květen 2018
  • Příjem – 16. 5. 2021
  • Místo nálezu – Plaňany
  • Očkování – ano
  • Kastrace – ano
  • Pohlaví – kočka

Kočina přijatá v květnu 2021 se dvěma čerstvě narozenými koťaty. Poly je trochu plašší, ale o svá koťata se vzorně stará.