Ricky a Fred

Sourozenci Ricky a Fred, nalezení na silnici. Byli zmatení a Fred dokonce hned naskočil do auta. Jsou to milí, veselí raubíři. Rádi se mazlí a hrají si.

Fred
Ricky